egsisi

No. 325, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07 | Tel : 0112693272 | Fax: 0112693271

egsita

Senior Officers

Senior Officers

Mr. Niroshana Thambawita
Mr. Niroshana Thambawita
Press Commissioner
Tel/Fax : 0112 693274 / 71
Mobile : 071 4413371
Mr. M.G. Kushan Devapriya
Mr. M.G. Kushan Devapriya
Accountant
Tel/Fax : 0112693278/71
Mr. Suroshana Iranga
Mr. Suroshana Iranga
Assistant Press Commissioners
Tel : 011 269 3267/71
Mrs. Dilhani Wijerathne
Mrs. Dilhani Wijerathne
Assistant Press Commissioners
Tel : 011 269 3268/71
Image